Pożyczki bez bik

Potrzebujesz pilnie pieniędzy i nie masz zdolności kredytowej? Rozwiązaniem są pożyczki bez BIK. Niektóre instytucje pozabankowe umożliwiają takie pożyczki.

Rodzaje pożyczki bez BIK

 • Chwilówka

Jest rodzajem pożyczki, która wiąże się z bardzo krótkim okresem kredytowania. Kwota chwilówek jest zazwyczaj niewielka.

 • Pożyczka

Wiąże się z dłuższym czasem na spłatę zobowiązania, a także z większą kwotą.

Pożyczki bez bik w euro

Czym jest pożyczka?

Definicję pożyczki definiuje kodeks cywilny – „Art. 720. Umowa pożyczki”. W skrócie pożyczka jest formą umowy, w której dający deklaruje pożyczyć biorącemu ustaloną kwotę pieniężną, a biorący deklaruje zwrócenie tej samej ilości pieniędzy. Pożyczka umożliwia dającemu prawo do pobrania odsetek oraz pozaodsetkowych kosztów od biorącego (marże, prowizje, opłaty za przygotowanie danej pożyczki oraz koszty ubezpieczenia). W przypadku pożyczki większej niż 1000 zł konieczne jest przygotowanie formy dokumentowej.

Dla kogo jest pożyczka?

Pożyczkę może wziąć osoba, która jest pełnoletnia oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych. Kolejne wymagania dotyczą już konkretnych instytucji udzielających pożyczki. Do najpopularniejszych wymagań należą:

 • stałe źródło dochodu
 • zdolność kredytowa
 • miejsce zamieszkania w Polsce.

Nie każda instytucja wymaga spełnienia wszystkich kryteriów. Wymagania różnią się w zależności od oferty danej firmy.

Do jakiej kwoty pożyczka?

Polskie prawo wskazuje maksymalną kwotę udzielonej pożyczki, która wynosi 255 550 zł. Firmy pozabankowe nie udzielają zazwyczaj klientom pożyczek większych niż 100 tysięcy zł. Większość szybkich pożyczek bez weryfikacji w bazie BIK nie przekracza kilkanaście tys. zł.

Wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki.

Dla osób fizycznych wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki można wyliczyć ze wzoru MPK = K × n/R × 20%.
Gdzie:
MPK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów
K – całkowita kwota pożyczki
n – okres spłaty (podawany w ilości dni)
R – liczba dni w danym roku.
Takie koszty nie mogą być wyższe niż 25% całej kwoty pożyczki. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości kosztów uwzględniany jest koszt w maksymalnej wysokości. 

euro pożyczki bez bik

Ile mogę mieć pożyczek?

Prawo polskie nie normuje ilości pożyczek gotówkowych. Oznacza to, że można mieć w tym samym czasie kilka pożyczek w różnych instytucjach.

Odstąpienie od umowy

Pożyczkodawca może odstąpić od umowy pożyczki, jeżeli stan majątkowy pożyczkobiorcy budzi poważne zastrzeżenia. Takie prawo przysługuje jedynie pożyczkodawcom, który w chwili zawarcia umowy nie wiedzieli o złym stanie majątkowym pożyczkobiorcy, pod warunkiem, że nie mogli tego łatwo zweryfikować.

Termin spłaty pożyczki

Zazwyczaj termin spłaty pożyczki jest ustalony w umowie. Jeżeli takiego zapisu brakuje czas zwrotu pożyczki wynosi 6 tygodni.

Czym jest chwilówka?

Chwilówka jest krótkoterminową pożyczką, zazwyczaj na małą kwotę. Chwilówki udzielają jedynie instytucje pozabankowe. Chwilówki są najczęstszymi formami pożyczki bez BIK.

Co to jest BIK?

Rozwinięciem skrótu BIK jest Biuro Informacji Kredytowej. Instytucja przechowuje i udostępnia zainteresowanym dane dotyczące zobowiązań pieniężnych klientów banków, firm pożyczkowych oraz SKOK-ów. BIK przechowuje informacje dotyczące wszelkich kredytów oraz pożyczek, zarówno klientów, którzy spłacali zobowiązania w terminie, jak ich klientów, którzy mieli jakiekolwiek opóźnienia w spłacie.

Po co BIK zbiera dane?

Instytucje, które współpracują z BIK, mają możliwość zweryfikowania Twoich dotychczasowych spłat zobowiązań, przed udzielaniem kredytu bądź pożyczki. Dzięki oszacowaniu ryzyka, bank jest w stanie podjąć decyzję o udzieleniu albo odmowie kredytu. Historia kredytowa, którą bank otrzyma od BIK, nie jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę podczas pożyczki, do takich rzeczy należy także np. wysokość zarobków.

Jakie dane są w BIK?

 • dane osobowe
 • dane dotyczące zobowiązań pieniężnych (data pożyczki, okres spłaty, rodzaj zobowiązania, waluta)
 • historia spłat
 • a także informacje o ewentualnym zadłużeniu.

Ustawa „Prawo bankowe art. 105 ust. 4i” wskazuje, iż banki oraz instytucje finansowe są zobowiązane do przekazania informacji do BIK w terminie do 7 dni od zajścia zmian w danym zobowiązaniu. Obowiązek ten mają także instytucje pożyczkowe godnie z „art. 59b ust. 3 ustawy o kredycie konsumenckim”.

Czy moje dane są w BIK?

Dane do BIK trafiają bezpośrednio po złożeniu wniosku o kredyt, czy też pożyczkę. Instytucje (banki, firmy pożyczkowe, SKOK-i) na bieżąco przekazują Twoje dane do BIK (co najmniej raz w miesiącu) aż do czasu spłaty zobowiązania.

Po jakim czasie usuwane są dane z BIK?

O tym, jak długo BIK przechowuje informacje o Twoich zobowiązaniach, decyduje kilka warunków. Możemy podzielić czas przetwarzania informacji przez BIK na dwa rodzaje:

 • spłata terminowa

W przypadku terminowej spłaty zadłużenia BIK przechowuje Twoje dane od momentu złożenia wniosku o kredyt bądź pożyczkę, aż do momentu terminowej spłaty zobowiązania. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie informacji o spłaconych kredytach i pożyczkach, BIK przechowuje i udostępnia instytucjom informacje przez najbliższe 5 lat od daty spłaty.

 • spłata nieterminowa

Niezależnie czy wyraziłeś zgodę, czy też nie, jeżeli:

 1. Miałeś opóźnienie w spłacie dłuższe niż 60 dni
 2. A także od momentu poinformowania Ciebie przez bank o przetwarzaniu Twoich danych bez Twojej zgody minie 30 dni

Twoje dane będą widoczne w BIK przez 5 lat.

Jak sprawdzić, czy jestem w BIK?

W celu weryfikacji swoich danych w BIK można wygenerować raport ze strony BIK.pl. Koszt zamówienia jednego raportu wynosi 54 zł. Podczas realizacji konieczne jest potwierdzenie swoich danych osobowych poprzez aplikację mObywatel albo przelewem online na 1 zł ze swojego konta bankowego.

Ocena punktowa w BIK

Każda instytucja przed udzieleniem kredytu będzie chciała ocenić ryzyko, jakie będzie wiązało się z pożyczką. Scoring (ocena punktowa) może przyjąć wartości od 0 do 100. Dane przeliczane są na podstawie bazy w BIK, jeżeli dany kredyt jest spłacany od minimum 6 miesięcy. Im wyższy scoring, tym większa szansa na uzyskanie kredytu, ponieważ jest duża szansa na spłatę przez Ciebie zadłużenia w terminie wskazanym w umowie.

Jak jest wyliczana ocena punktowa BIK?

Scoring wyliczany jest na podstawie:

 • terminowości spłat kredytów

W przypadku spłaty kredytu w terminie Twoja punktacja w BIK się podnosi. Z kolei w przypadku opóźnień punkty są odejmowane.

 • korzystania z kart kredytowych

Jeżeli wykorzystujesz limity na karcie kredytowej, jest duża szansa, że punkty zostaną Ci odjęte. Wykorzystanie limitów w niewielkiej ilości może pozytywnie wpłynąć na scoring.

 • ilości wniosków o kredyt przez ostatnie 12 miesięcy

Uważaj na ilość wniosków i decyzję odmowną. Jeżeli dostaniesz odmowę kredytu, Twój scoring spadnie. Warto zwrócić uwagę, że składanie wniosków o kredyt ciągiem w ciągu 14 dni traktowane jest jako jedno zapytanie.

 • długości poprzednich kredytów

W zależności od długości historii poprzednich spłaconych w terminie kredytów Twój scoring może wzrosnąć.

Jaka ocena BIK, aby dostać kredyt?

Zazwyczaj kredyty nie są przyznawane przez banki, jeżeli scoring jest niższy niż 59 punktów.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty danego kredytu wraz z odsetkami w terminach jasno określonych w umowie. Twoja zdolność kredytowa decyduje o tym, czy dostaniesz kredyt, czy też nie. Jeżeli dostałeś odmowę kredytu przez zły BIK, możesz skorzystać z opcji pożyczki bez BIK.

Co wlicza się do zdolności kredytowej?

 • Dochód i forma zatrudnienia

W celu wzięcia pożyczki musisz zarabiać, aby dać pożyczkodawcy wiarygodność na spłatę zobowiązania. Preferowaną formą zatrudnienia dla instytucji jest umowa o pracę. Pozostałe warianty dają nieco mniej wiarygodności.

 • Twoje wydatki

Instytucje finansowe, określając Twoje wydatki, wezmą pod uwagę koszty stałe, kredyty, pożyczki oraz karty kredytowe. Im niższe są Twoje koszty, tym większa szansa na otrzymanie pożyczki.

 • Czas kredytu

Kolejnym punktem w szacowaniu zdolności kredytowej jest okres kredytowania. Im dłuższy kredyt, tym raty kredytowane są niższe i masz większe szanse na kredyt.

 • Wspólny kredyt

Warto zastanowić się nad wzięciem kredytu wspólnie ze swoim najbliższym członkiem rodziny, czy też partnerem. Druga osoba w umowie to dodatkowe zabezpieczenie dla banku.

 • Równe raty

Banki podczas określania zdolności kredytowej uwzględniają początkowe raty kredytu. Oznacza to, że jeżeli chcesz wziąć kredyt o coraz niższych ratach, to bank i tak będzie brał pod uwagę pierwsze największe raty. Kredyty ze zmiennymi ratami negatywnie wpływają na zdolność kredytową.

 • Historia kredytowa w BIK

Banki przed oszacowaniem zdolności kredytowej zweryfikują Twoje dane w BIK. Warto więc dbać o to, aby scoring w BIK był jak największy. W przypadku negatywnego BIK-u można skorzystać z pożyczki bez BIK, które oferowane są przez firmy pozabankowe.

Jak budować dobrą historię kredytową?

 1. Spłacaj kredyty oraz pożyczki w terminie.
 2. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych o spłacanych kredytach.
 3. Korzystaj z kredytów oraz pożyczek na małe rzeczy, aby zbudować historię kredytową.
 4. Nie bierz jednocześnie wielu kredytów, których nie będziesz w stanie spłacić.

W tym miejscu warto podkreślić, że jeżeli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie spłacić danej raty, udaj się do banku i wspólnie poszukajcie możliwych rozwiązań.

H2: Czy są jeszcze pożyczki bez BIK?
Okazuje się, że w dzisiejszych czasach wciąż dostępne są pożyczki bez BIK. Taką pożyczkę możesz uzyskać jedynie od instytucji pozabankowej. Podczas podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki firmy nie weryfikują Twoich danych w Biurze Informacji Kredytowej. Brak weryfikacji daje możliwość podpisania umowy o pożyczkę dla osób z negatywną historią kredytową.

Gdzie dostanę pożyczkę bez BIK?

Pożyczki bez BIK są możliwe po zarejestrowaniu na stronie internetowej firmy, w której chcemy wziąć pożyczkę. Wystarczy złożyć wniosek przez internet i uzupełnić swoje dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania oraz adres do korespondencji
 • numer telefonu oraz adres e-mail
 • numer dowodu osobistego
 • dane o wysokości zarobków
 • dane pracodawcy
 • dodatkowe dane, które mogą się różnić w zależności od firmy pożyczkowej.

Po weryfikacji, naszych danych dostaniemy informację o pozytywnym albo negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

Wymagania pożyczki bez BIK

W celu wzięcia pożyczki bez BIK wystarczy spełnić poniższe kryteria:

 • polskie obywatelstwo
 • skończone 18 lat
 • środki wpływające na konto.

Wymagania dla pożyczki bez BIK, są bardzo małe. Najważniejszym punktem jest wysokość zarobków oraz ich regularność. To głównie ten punkt decyduje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

dolary pożyczki bez bik

Pożyczki bez BIK i KRD

Chwilówki dostępne są przez internet. Firmy pozabankowe, które umożliwiają wzięcie pożyczki bez BIK, nie weryfikują danych klienta w bazie danych systemu BIK. Taka pożyczka jest także bardzo szybka, ponieważ proces weryfikacji klienta jest zautomatyzowany. Jeżeli więc potrzebujesz pilnie niedużej kwoty, możesz skorzystać z pożyczki bez BIK.

Pożyczka dla każdego bez odmowy

Firmy pozabankowe mogą przyznać pożyczkę nawet osobom, które nie mają żadnego wynagrodzenia. Dla takich instytucji Twoim dochodem może być emerytura, renta bądź świadczenia socjalne. Niektóre instytucje pozabankowe, które oferują pożyczki bez BIK, weryfikują swoich klientów w innych bazach. Pozytywne rozpatrzenie wniosku wówczas zależy jedynie od danej firmy, warto więc w przypadku odmowy spróbować w innej firmie, w której wewnętrzne kryteria mogą okazać się wystarczające.

Zagrożenia pożyczek bez BIK

Do głównych ryzyk związanych ze wzięciem takiej pożyczki należą:

 • wysokie koszty

Oprocentowanie chwilówek jest dużo wyższe niż w zwykłych kredytach w banku. Warto więc dokładnie przeczytać umowę i zwrócić uwagę na wszystkie koszty.

 • nieuczciwe oferty

Chociaż pożyczki cały czas są coraz lepiej regulowane polskim prawej, to niestety wciąż możemy spotkać się z nieuczciwymi ofertami. Krzykliwe hasła w reklamach często przyciągają klientów, jednak nie mają nic wspólnego z rzetelnymi praktykami firm. Dlatego tak ważna jest wcześniejsza weryfikacji firmy, w której chcemy wziąć chwilówkę.

Na co zwrócić uwagę podczas pożyczki bez BIK?

Podczas weryfikacji naszego przyszłego zobowiązania finansowego należy zwrócić uwagę na RSSO. RSSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która informuje nas o tym, ile będziemy musieli zapłacić za pożyczkę (jakie są jej koszty). RSSO podawane jest w procentach.

Jak porównać oferty pożyczek?

Przed wyborem firmy pożyczkowej warto rozejrzeć się na rynku. W celu porównania oferty należy zwrócić uwagę na:

 • opinie klientów o firmie (warto zapoznać z negatywnymi komentarzami)
 • kwotę pożyczki
 • termin spłaty
 • czas wypłaty.

Firmy oferujące pożyczki bez BIK

Do największych firm, które oferują pożyczki bez BIK, należą:

 • KredytOK
 • SuperGrosz
 • Cashtero.

Przykłady pożyczek bez BIK

 • KredytOK

kwota pożyczki: 1000 zł – 12000 zł
okres spłaty: 12 – 16 miesięcy

 • SuperGrosz

kwota pożyczki: 1000 zł – 30000 zł
okres spłaty: 4 rat – 50 rat

Cashtero

kwota pożyczki: 100 zł – 10000 zł
okres spłaty: 61 – 90 dni

Podsumowanie

Podczas pożyczki bardzo ważna jest weryfikacja firmy, z której chcesz skorzystać. Należy pamiętać o tym, że niektóre firmy wciąż stosują chwytliwe hasła reklamowe, jednak ich oferta nie jest korzystna. Przed pożyczeniem szybkiej gotówki porównaj inne oferty dostępne na rynku. Wciąż dużo firm pozabankowych udziela pożyczki bez BIK. Z takich pożyczek warto skorzystać, jeżeli potrzebujesz szybko oraz  niedużej gotówki oraz masz zły BIK.

Podobne wpisy