Wakacje kredytowe to jedna z form wsparcia dla kredytobiorców, umożliwiająca zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego na pewien czas.

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe umożliwiają kredytobiorcą możliwość zawieszenia rat swojego kredytu hipotecznego. W poprzednich latach (2022 i 2023) wiele osób skorzystało z takiej szansy, nie oznacza to jednak, że w tym roku także uda się skorzystać, ze względu na nowelizację ustawy. Zawieszenie spłaty dotyczą jedynie rat kredytu, jeżeli masz dodatkowe koszty kredytu (np. ubezpieczenie), będziesz musiał je standardowo spłacić. Raty kredytu możesz zawiesić na dwie raty w okresie czerwiec-sierpień oraz kolejne dwie raty w okresie wrzesień-grudzień 2024. Zawieszenie oznacza przeniesienie okresu spłaty danej raty oraz wydłużenie okresu kredytowania o ten okres.

Kiedy złożyć wniosek o wakacje kredytowe 2024?

Wniosek o wakacje kredytowe 2024 można składać od 15 maja 2024r., sam program rusza jednak dopiero od czerwca 2024r.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe należy złożyć w banku, w którym masz kredyt, lub przez bankowość elektroniczną. Procedura składania wniosków wygląda tak samo, jak w poprzednich latach. Bank potwierdzi akceptację wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania.

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

Z możliwości wakacji kredytowych 2024 mogą skorzystać kredytobiorcy od 01.06.2024r. Taka szansa możliwa jest jedynie dla osób, które wzięły kredyt przed 01.07.2022r. w walucie PLN nie większy niż 1 200 000 zł.

Kolejnym wymaganiem jest rata kredytu, która musi przekroczyć 30% dochodu gospodarstwa domowego (liczone ze średniej z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku). Ważny jest także cel kredytu, który musiał być przeznaczony na potrzeby mieszkaniowe. Kryterium dochodowe nie dotyczy osób, które mają co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia (lub do 25 roku życia, jeżeli dalej się uczą) lub dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Z wakacji kredytowych nie skorzystają osoby, których kredyt kończy się w terminie 6 miesięcy od dnia 01.06.2024r.

Wakacje kredytowe 2024 jak obliczyć?

Wskaźnik RdD (Rata do Dochodu) jest relacją raty kredytu do miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.

RdD = (rata Twojego kredytu hipotecznego)/miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego)

Miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego to suma dochodów całego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy (RdD liczymy osobno z każdego miesiąca). Dla każdego miesiąca podziel wysokość raty przez dochód Twojego gospodarstwa. W kolejnym kroku oblicz średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych wyników. Jeżeli wynik Twoich obliczeń jest niższy niż 30%, możesz skorzystać z wakacji kredytowych 2024.

Przykład obliczeń wakacji kredytowych 2024

Kasia i Filip mają 12-letnią córkę i kredyt o ratach stałych 3000 zł. Wniosek składają w dniu 25.05.2024 roku, więc muszą znać swój dochód z lutego, marca oraz kwietnia. Ich dochód w lutym wyniósł 6000 zł, w marcu 8000 zł, a w kwietniu 7000 zł.

RdD luty: (3000zł / 6000zł) * 100% = 50%
RdD marzec: (3000zł / 8000zł) * 100% = 38%
RdD kwiecień: (3000zł / 7000zł) * 100% = 43%

RdD = (RdD luty + RdD marzec + RdD kwiecień) / 3 =
= (50% + 38% + 43%) / 3 = 44%

Wynik Kasi i Filipa wynosi 44%, co oznacza, że rata kredytu wynosi 44% ich dochodu gospodarstwa domowego. Kasia i Filip mogą skorzystać z wakacji kredytowych, ponieważ rata ich kredytu jest większa niż 30% dochodu gospodarstwa domowego.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

W tym roku maksymalna wartość wsparcia wynosi dla kredytobiorców wynosi 120 000 zł. Program po nowelizacji umożliwia umorzenie 66 z 200 rat, pod warunkiem terminowej spłaty 134 rat. Wakacje kredytowe to jedna z form wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

2023 rok:

  • dochód przekracza 50% raty,
  • wartość maksymalnego wsparcia 2 000 zł,
  • okres pomocy 36 miesięcy,
  • okres spłaty rat lub pożyczki 144 rat,
  • kwota umorzenia 22 000 zł.

2024 rok:

  • dochód przekracza 40% raty,
  • wartość maksymalnego wsparcia 3 000 zł,
  • okres pomocy 40 miesięcy,
  • okres spłaty rat lub pożyczki 200 rat,
  • kwota umorzenia 39 600 zł.

Podsumowanie

Wakacje kredytowe daja ogromną ulgę finansową dla kredytobiorców. W okresie zawieszenia nie trzeba płacić raty kredytu hipotecznego, co może pomóc zaoszczędzić na konkretny cel, np. wakacje lub inny nieprzewidziany wydatek.

Podobne wpisy